• Положення про Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 8 вересня 2004 р. N 1190
  Київ

  Про утворення Головної державної
  інспекції на автомобільному транспорті

  { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
  N 347 від 11.05.2005
  N 387 від 29.03.2006
  N 1022 від 26.07.2006
  N 1319 від 14.11.2007 }


  На виконання Указу Президента України від 20 травня 2004 р.
  N 570 "Про заходи щодо посилення безпеки пасажирських
  перевезень автомобільним транспортом" Кабінет Міністрів України
  п о с т а н о в л я є:

  1. Утворити Головну державну інспекцію на автомобільному
  транспорті як урядовий орган державного управління з питань
  контролю на автомобільному транспорті у складі Міністерства
  транспорту та зв'язку.
  { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1319
  від 14.11.2007 }

  2. Затвердити Положення про Головну державну інспекцію на
  автомобільному транспорті (додається).

  3. Розмістити Головну державну інспекцію на автомобільному
  транспорті по просп. Перемоги, 14, у м. Києві.
  ( Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ N 347
  від 11.05.2005 )

  Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

  Інд. 21


  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 8 вересня 2004 р. N 1190

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Головну державну інспекцію
  на автомобільному транспорті


  1. Головна державна інспекція на автомобільному транспорті
  (Головавтотрансінспе кція) є урядовим органом державного
  управління з питань контролю на автомобільному транспорті, що діє
  у складі Мінтрансзв'язку і йому підпорядковується.
  { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 347
  від 11.05.2005, N 387 від
  29.03.2006, N 1319 від 14.11.2007 }

  2. Головавтотрансінспек ція у своїй діяльності керується
  Конституцією та законами України, а також указами
  Президента України і постановами Верховної Ради України,
  прийнятими відповідно до Конституції та законів
  України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та
  наказами Мінтрансзв'язку.

  Головавтотрансінспек ція:

  організовує у межах своїх повноважень виконання актів
  законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією;

  узагальнює практику застосування законодавства з питань, що
  належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо
  вдосконалення законодавства та подає їх в установленому порядку на
  розгляд Мінтрансзв'язку.
  { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387
  від 29.03.2006; в редакції Постанови КМ N 1319
  від 14.11.2007 }

  3. Основними завданнями Головавтотрансінспек ції є:

  участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері
  надання послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним
  транспортом;

  здійснення відповідно до законодавства ліцензування та
  контролю у сфері надання послуг з перевезення пасажирів чи
  вантажів автомобільним транспортом.
  { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1319 від
  14.11.2007 }

  4. Головавтотрансінспек ція відповідно до покладених на неї
  завдань:

  1) здійснює державний контроль за додержанням суб'єктами
  господарювання вимог законодавства про автомобільний транспорт,
  норм та стандартів, що регулюють організацію перевезення пасажирів
  і вантажів; { Підпункт 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1319
  від 14.11.2007 }

  2) здійснює відповідно до законодавства державний нагляд за
  забезпеченням перевізниками безпеки автомобільних перевезень;
  проводить аналіз дорожньо-транспортних пригод, що сталися за
  участю перевізників, які надають послуги з переведення пасажирів і
  вантажів автомобільним транспортом; { Підпункт 2 пункту 4 в
  редакції Постанови КМ N 1319 від 14.11.2007 }

  3) здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням
  вітчизняними та іноземними автоперевізниками норм міжнародних
  конвенцій і договорів про міжнародне автомобільне сполучення;

  4) здійснює у передбачених законодавством випадках:

  • ліцензування видів господарської діяльності, пов'язаних з
   наданням послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним
   транспортом;
  • державний контроль за дотриманням вимог законодавства про
   автомобільний транспорт, зокрема за наявністю відповідної ліцензії
   та ліцензійної картки на транспортний засіб суб'єкта
   господарювання;
  • видачу ліцензійної картки на транспортний засіб суб'єкта
   господарювання;
  • { Підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
   N 387 від 29.03.2006; в редакції Постанови КМ
   N 1319 від 14.11.2007 }


  5) розробляє в установленому порядку проекти
  нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

  5-1) здійснює в межах, визначених Мінтрансзв'язку, управління
  об'єктами державної власності, що належать до сфери управління
  зазначеного Міністерства; { Пункт 4 доповнено підпунктом 5-1
  згідно з Постановою КМ N 387 від 29.03.2006 }

  5-2) замовляє, постачає, зберігає, веде облік і звітність про
  використання бланків ліцензійних карток, що додаються до ліцензій
  щодо надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
  автомобільним транспортом і з перевезення пасажирів та їх багажу
  на таксі; { Пункт 4 доповнено підпунктом 5-1 згідно з Постановою
  КМ N 387 від 29.03.2006; із змінами, внесеними
  згідно з Постановою КМ N 1319 від 14.11.2007 }

  6) бере участь відповідно до покладених на неї завдань у:

  • розробленні та виконанні державних цільових та інших програм
   у сфері безпеки автомобільних перевезень; { Абзац другий підпункту
   6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1022
   від 26.07.2006 }
  • роботі державних комісій з прийняття в експлуатацію
   транспортних засобів, об'єктів і споруд, призначених для надання
   послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним
   транспортом; { Абзац третій підпункту 6 пункту 4 із змінами,
   внесеними згідно з Постановою КМ N 1319 від
   14.11.2007 }
  • здійсненні відповідно до законодавства стандартизації та
   сертифікації послуг з перевезення пасажирів і вантажів
   автомобільним транспортом; { Абзац четвертий підпункту 6 пункту 4
   із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1319
   від 14.11.2007 }
  • здійсненні міжнародного співробітництва у сфері автомобільних
   перевезень;
  • розробленні норм і стандартів безпеки автомобільних
   перевезень;
  • розслідуванні обставин та причин дорожньо-транспортних
   пригод, що сталися за участю перевізників, які надають послуги з
   перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
   { Підпункт 6 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
   N 1319 від 14.11.2007 }
  • роботі конкурсних комітетів, що проводять конкурси на
   перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального
   користування; { Підпункт 6 пункту 4 доповнено абзацом згідно з
   Постановою КМ N 387 від 29.03.2006 }


  7) забезпечує реалізацію державної політики стосовно
  державної таємниці, контроль за її збереженням;

  8) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї
  завдань.

  5. Головавтотрансінспек ція має право:

  • перевіряти додержання суб'єктами господарювання вимог
   законодавства про автомобільний транспорт, норм та стандартів, що
   регулюють організацію перевезення пасажирів і вантажів; { Абзац
   другий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1319 від
   14.11.2007 }
  • залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств,
   установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до
   розгляду питань, що належать до її компетенції;
  • одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
   влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів
   господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів чи
   вантажів автомобільним транспортом, інформацію, необхідну для
   виконання покладених на неї завдань; { Абзац четвертий пункту 5 із
   змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1319
   від 14.11.2007 }
  • розглядати у передбачених законом випадках і порядку справи
   про порушення вимог законодавства про автомобільний транспорт
   суб'єктами господарювання та притягувати до відповідальності
   винних осіб у порядку, встановленому Кодексом України про
   адміністративні правопорушення; { Абзац
   п'ятий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1319 від
   14.11.2007 }

  • { Абзац шостий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
   N 1319 від 14.11.2007 }

  • вимагати від посадових осіб підприємств, установ та
   організацій усунення виявлених порушень законодавства про
   автомобільний транспорт;
  • скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
   до її компетенції.


  6. Працівники Головавтотрансінспек ції мають право
  безперешкодного доступу на територію підприємств, установ та
  організацій, які надають послуги з перевезення пасажирів чи
  вантажів автомобільним транспортом усіх форм власності, для
  виконання покладених на неї завдань.
  { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1319
  від 14.11.2007 }

  7. Головавтотрансінспек ція у процесі виконання покладених на
  неї завдань взаємодіє з Державтоінспекцією, органами виконавчої
  влади та органами місцевого самоврядування, громадськими
  організаціями.

  8. Головавтотрансінспек ція для виконання покладених на неї
  завдань може за погодженням з Міністром транспорту та зв'язку
  утворювати територіальні органи у межах граничної чисельності
  працівників Головавтотрансінспек ції.

  9. Головавтотрансінспек ція видає накази з питань, що належать
  до її компетенції.

  10. Головавтотрансінспек цію очолює начальник, який
  призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом
  Міністрів України за поданням Міністра транспорту та зв'язку.

  Начальник Головавтотрансінспек ції є за посадою Головним
  державним інспектором України на автомобільному транспорті.

  11. Начальник Головавтотрансінспек ції має трьох заступників,
  у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і
  звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
  Міністра транспорту та зв'язку, погодженим з начальником
  Головавтотрансінспек ції.

  12. Начальник Головавтотрансінспек ції:

  • здійснює керівництво діяльністю Головавтотрансінспек ції, несе
   персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і
   Міністром транспорту та зв'язку за виконання покладених на неї
   завдань;
  • призначає на посаду і звільняє з посади начальників
   структурних підрозділів, інших працівників
   Головавтотрансінспек ції, крім своїх заступників;
  • розподіляє обов'язки між заступниками, визначає ступінь
   відповідальності своїх заступників та начальників структурних
   підрозділів Головавтотрансінспек ції;
  • притягає до дисциплінарної відповідальності начальників
   структурних підрозділів, інших працівників
   Головавтотрансінспек ції, крім своїх заступників;
  • підписує накази Головавтотрансінспек ції, організовує
   перевірку їх виконання;
  • затверджує положення про структурні підрозділи
   Головавтотрансінспек ції;
  • здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим
   Положенням.


  13. Перший заступник начальника Головавтотрансінспек ції є за
  посадою першим заступником Головного державного інспектора України
  на автомобільному транспорті, а заступники начальника
  Головавтотрансінспек ції за посадою - заступниками Головного
  державного інспектора України на автомобільному транспорті.

  Посадові особи інспекторського складу - начальники
  структурних підрозділів Головавтотрансінспек ції, на які покладено
  здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, та їх
  заступники є за посадою старшими державними інспекторами на
  автомобільному транспорті, головні та провідні спеціалісти -
  державними інспекторами на автомобільному транспорті.

  14. Посадові особи інспекторського складу
  Головавтотрансінспек ції мають посвідчення, формений одяг, зразки і
  порядок видачі яких затверджуються в установленому законодавством
  порядку.

  Посадові особи інспекторського складу
  Головавтотрансінспек ції, які здійснюють державний контроль, мають
  право на безоплатний проїзд під час проведення перевірки
  транспортних засобів суб'єктів господарювання на територіях,
  визначених у посвідченні зазначених осіб та завданні на перевірку.

  Для здійснення державного контролю у сфері надання послуг з
  перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом
  Головавтотрансінспек ція може застосовувати спеціалізовані
  автомобілі.
  { Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 1319 від
  14.11.2007 }

  15. Для узгодженого вирішення питань, що належать до
  компетенції Головавтотрансінспек ції, обговорення найважливіших
  напрямів її діяльності утворюється колегія у складі начальника
  Головавтотрансінспек ції (голова колегії), його заступників та
  начальників структурних підрозділів Головавтотрансінспек ції.

  Персональний склад колегії та положення про неї затверджує
  Міністр транспорту та зв'язку.

  Рішення колегії проводяться в життя наказами
  Головавтотрансінспек ції.

  16. Граничну чисельність працівників Головавтотрансінспек ції
  за поданням її начальника затверджує Міністр транспорту та зв'язку
  у межах граничної чисельності працівників цього Міністерства,
  встановленої Кабінетом Міністрів України.

  17. Структуру Головавтотрансінспек ції та її територіальних
  органів затверджує її начальник за погодженням з Міністром
  транспорту та зв'язку.
  { Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387
  від 29.03.2006 }

  18. Штатний розпис і кошторис Головавтотрансінспек ції
  затверджує її начальник за погодженням з Міністром транспорту та
  зв'язку і Мінфіном.

  19. Утримання Головавтотрансінспек ції здійснюється за рахунок
  державного бюджету.

  20. Головавтотрансінспек ція є юридичною особою, має
  самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного
  казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і
  своїм найменуванням.

  документ на сервері "Законодавство України"
 • Реклама

 • Яндекс-пробки

  Пробки на Яндекс.Картах
 • Реклама 1

 • Реклама 1